Hanapiren sameie

Drift & Vedlikehold

 

Vaktmestrene

Bjørn Line og Tor Furland i arbeid med grønt- anlegget sommeren 2017.

Vaktmesternes arbeidsområder kan kort fortalt oppsummeres slik:
Kontroll og ettersyn av sameiets fellesanlegg, herunder bygningsmasse, tekniske fellesanlegg og felles utomhus-arealer.

Vaktmestrene tar seg også av sesongmessige arbeider. Det tenkes her på snøbrøyting og strøing om vinteren, og i sommerhalvåret står beskjæring av busker og trær på programmet, samt klipping av plener, luking av bed og beplantninger, bare for å nevne noen av de mange gjøremål som hører inn under vaktmestrenes arbeid om sommeren.

Ellers har vaktmestrene oppsyn med garasjeanlegget. De tar seg av soping og renhold av garasjegulvene, skifter lysrør og sørger for at garasjeporten fungerer tilfredsstillende.

Tor Furland i gang med å rengjøre heller og belegningsstein


Det er vaktmestrene som står for beplantningen i Hanapiren.

 

 

Dugnad

Fra dugnaden 2017

Det legges opp til dugnad hver vår. Styret informerer alle i sameiet i god tid om de valgte dugnadsdagene. Arbeidsstyrken samles i felleshuset for fordeling av dugnadsoppgavene og registrering av de frammøtte, hver av dagene før arbeidet tar til.

 

Dersom tiden tillater det kan det også vanke en kopp kaffe og litt enkel bevertning når godt utført arbeid er gjort..

Dag 1.

Rengjøring og boning av felles trapper, ganger og rengjøring av tilgjengelige veggflater, listverk, vindusposter etc. Vinduer pusses også dersom disse er tilgjengelige. Dette gjelder også inngangsdører.
Det utleveres preparat for boningen og annet utstyr til bruk for innendørs dugnadsarbeid.

Det utføres også rengjøring av felleshuset, i samråd med husansvarlig person.

Dag 2.

Rydding av rusk og rask i fellesområdene utendørs, herunder også langs stranden på nordsuden av bebyggelsen. Det foretas også rydding, tynning og luking i bed og beplantninger. Arbeidet skjer i samråd med vaktmesterne.
Dersom været tillater det, legges det også opp til maling på de steder dette er mulig og nødvendig. Vaktmesterne vil i mange tilfeller ha klargjort for utførelsen av slike arbeider på forhånd, ved å ha fjernet grønske etc.
Sameiet sørger for at hageavfall etc blir borttransportert etter at dugnaden er gjennomført/avsluttet.

 

 

Egeninnsats

Det forutsettes at hver enkelt seksjonseier sørger for å holde sin egen leilighet i god stand. I vedtektenes pkt 4 er det redegjort, forholdsvis inngående, om dette meget viktige forholdet.

Spesielt viktig er det at sikkerhets- og trygghetsmessige forhold vektlegges. Det tenkes her på kontroll av røykvarslere, merking av stoppekran for vanninntaket i leiligheten, sklisikring av badekar/dusj etc.

Videre skal rekkverket på balkonger og terrasser pusses og overflatebehandles minst hvert 2. år. Utstyr lånes hos vaktmesterne.


Rekkverk på alle balkonger og terrasser må etterses og vedlikeholdes etter behov.

 

Avfall – en ressurs?

 


Biologisk - Papp og papir - Rest-avfall

 

Avfallsstasjonen på Hanapiren har nedkast for tre avfalls-fraksjoner. Anlegget er basert på kildesortering – og tro på at avfallet ivaretas og bearbeides med tanke på størst mulig grad av resirkulering og gjenbruk ?

Plast

Samles av hver enkelt husstand og settes ut på sameiets avfallsstasjon for henting av renovasjonstjenesten i kommunen.

Informasjon om hentedager finnes på avfalls-stasjonen i Hanapiren.

Glass og metall

Dette avfallet kan leveres på et mottakene for slikt avfall. Nærmest er kanskje miljøstasjonen på parkeringsplassen til Coop / Mega på Brualand ?

Grov-avfall

Kommunen tilbyr service når det gjelder henting av grov-avfall. Kasserte møbler og gjenstander som er for store til å legge ned i avfalls-stasjonen i Hanapiren vil bli hentet av renovasjonstjenesten i kommunen. Se mer om hvorledes tilbudet virker, om plassering av avfall og bestilling av hentetjenesten på kommunens nettsider www.sandnes.kommune.no

Farlig avfall

På samme vis som for grov-avfall, omfatter det offentlige tilbudet også henting av farlig avfall, herunder brukte batterier, malingsrester, olje, utgåtte lyspærer, ledninger etc. Se kommunens nettsider om saken.

Diverse

Behov for flere bioposer for grønt-avfall – eller sekker for plastemballasje - eller brikke for tilgang til avfalls-stasjonen ?

Ta kontakt med Sandnes kommunes servicekontor. Besøks-adressen er : Haakon 7’s gt. 8 og åpningstiden er man-fred 0830-15.15. Telefon: 51 33 60 00

 

Tv og bredbånd

Hanapiren har inngått avtale med Canal Digital (CD) på vegne av alle i sameiet. Avtalen løper I tre år fra og med våren 2017, og bygger på den opprinnelige avtalen med selskapet som ble inngått i april 2013.

Den nye avtalen som kalles «Komplett-avtalen» - gir gjennom selskapets produkt Komplett 30 – de husstander som er tilknyttet, i tillegg til analog grunnpakke og de øvrige tjenestene og/eller tjenestenivåer som følger av rammeavtale for kollektive kunder – tilgang til :

  • Internettabonnement Komplett 30 med tilhørende modem som lånes ut.
  • En dekoder som løånes ut av CD med tilhørende programkort som åpner for den faste delen av grunnpakken som signaleres digitalt.
  • Valgfri del av grunnpakke, dvs at 15 digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte husstand fra et utvalg kanaler.

Det anbefales å gå inn på www.kabel.canaldigital.no og benytte alle muligheter som avtalen gir, herunder tilgang til 15 valgfrie kanaler i tillegg uten ekstra kostnad. Musikktjenesten Tidal er også inkludert i avtalen.

Slå opp «Min side» på CD’s nettsider og les mer om hva avtalen med Hanapiren kan gi deg.

 

Ta vann-sjekken!

Det er lurt å kontrolere de stedene i leiligheten hvor det kan forekomme lekasje, minst en gang i året. Skjema for sjekk finnes her.

 

 

Bodene

I følge vedtektene for Hanapiren pkt 3. skal det til hver seksjon (leilighet) høre en bod – enten egen, eller i fellesskap.
Når det gjelder boder beliggende i underetasjen av blokkene A, B og T anbefales det at saker og ting som plasseres i disse, blir satt slik at det er minimum 5-6 cm klaring til betonggulvet samt også litt avstand til evt. betongvegger. Årsaken til denne anbefalingen er at det lett kan skje at fuktighet trenger seg inn i deler av bygningsmassen som ligger på nivå med fjorden utenfor. Dersom det er litt avstand til de gjenstandene som er plassert i bodene vil en opptørking kunne skje uten at inn holdet i bodene kommer til skade. Sameiet er ikke ansvarlig for evt. skade på gjenstander som plasseres i bodene.

En tre-palle brukes til å sikre ting i boden mot fuktighet.

 

Heisanlegget i Hanapiren

Det er til sammen seks heiser i Hanapiren. Det er to i A-blokken, tre i B-blokken og en i T-blokken.

Firma Schindler har inngått serviceavtale med Sameiet Hanapiren og ivaretar løpende service og vedlikehold av de forskjellige heisanleggene.

Sameiets kontaktmann hos Schindler er heisteknikker Trygve Tjelmsland.

Schindlers tekniker, Trygve Tjelmsland, informerer nøkkelpersonell fra Hanapiren om evakuering fra heisene.

 

Om evakuering og varslingslisten

Dersom heisen stanser og folk ikke slipper ut, tas det kontakt med vaktsentralen ved hjelp av bryter på kontrollpanelet inne i heiskabinen. Vaktsentralen tar så kontakt med personer som er med i Hanapirens varslingsgruppe som da vil hjelpe folk med å komme trygt ut av heisen.